Kilder om Gråsten Slot, Skove og Søer

Tibage til hjemmeside | E-Mail til Ulla og Preben

I vores arbejde på at beskrive først og fremmest karpefiskeriet og fiskemestrene omkring Gråsten Slot og senere Gråsten Statsskovdistrikt, har vi her samlet et udvalg af kilder, der alle på en eller anden måde omhandler Gråsten Slot og skovene omkring. Der er medtaget alt hvad vi pt. har kunnet finde.

Hvis du har nogle kilder som ikke er nævt her, vil vi meget gerne have et praj!
Det kan selvfølgelig både være bøger, blade o.lign., men må også gerne være personer,
der kan huske noget 'fra gamle dage' om skoven og karpe-fiskeriet.
Karpefiskeri fra andre dele af Danmark, ja også udlandet har også interesse.

Her er hvad vi har af kilder:

Bøger og tidsskrifter
Arkiver
Samtaler